MoRoN CoNVeRTiNG

A tool from the past, now available on the web. See https://www.mellekoning.nl/files/MoRoNConvertingWeb.html

Handig voor als je op Twitter gebruik wil maken van willekeurig hoofdlettergebruik! Je tikt gewoon “Zeespiegelstijging”, gaat naar de pagina en zet de tekst even om. HaNDiG!

Geschiedenis van MoRoN

MoRoN CoNVeRTiNG bestaat eigenlijk al heel lang, zelfs nog voordat Twitter bestond. Wat zeg ik, zelfs nog voordat nederland Internet goed had ontdekt. Want het tooltje heeft haar oorsprong namelijk in FidoNet, een vroeger electronisch netwerk waar berichten via BBS’en met elkaar werden uitgewisselt. Zo vond ik trouwens nog een hele oude link terug naar mijn programmaatje: http://annex.retroarchive.org/cdrom/nightowl-015/017A/index.html Je ziet daar hoe we vroeger met amberkleurige monochroom schermen (kleurenschermen voor computers bestonden pas veel later) kleine bestandjes uitwisselden via BBS systemen. In de lijst van bestanden kun je “MORON200.ZIP” vinden en als je daar op YES klikt kom je ook bij de eerdere beschrijving (de bijgeleverde DOC), waarvan ik hier een klein deel maar even zal kopiëren voor de volledigheid.

      P.O. Box 3246, 3502 GE, Utrecht, The Netherlands
 .-----------------------------------------------------------------------------.
              Moron Converting  
                v2.00               
              Act Of Impulse   
            What is "Moron Converting" ?
 ------------------------------------------------------------------------------
 
 Moron is a tool to change your ascii files to the MoRoN TyPe LetterType. It is especially mend as a joke in FidoNet, where I use it myself sometimes.

 Why? Just for fun I guess. But now you may ask: Where did you get the idea and the name for your program from? Well, I'll explain. And I will do that in the original MoRoN TyPe so you can get used to it. :-)

THe FiRST TiMe i SaW a MeSSaGe WRiTTeN LiKe THiS WaS iN SBC-NeT, WHiCH iS CaLLeD SouNDBLaSTeRCoNNeCTioN-NeT. i CaN'T ReMeMBeR THe NaMe oF THe NiCe FeLLoW RiGHT NoW, BuT oNe THiNG iS FoR SuRe: THeRe WeRe NoT a LoT oF PeoPLe WHo LiKeD HiS Way oF TyPiNG. SoMe PeoPLe SaiD THey WeNT a LiTTLe DiZZy WHeN ReaDiNG HiS MeSSaGe, aND oNe PeRSoN CaLLeD HiM a MoRoN! aNyWaY, He KePT WRiTiNG THiS Way, aND oTHeR PeoPLe aLSo GoT aNNoyeD aND aLSo STaRT CaLLiNG HiM a MoRoN! FRoM THaT Day oN, He CaLLeD HiS Way oF TyPiNG MoRoN-LeTTeRTyPe, aND THaT'S WHy i CaLLeD My PRoGRaM THiS Way…

FoR CLaRiTy: i WaS NoT THaT Guy iN SBC-NeT :-)

De (Turbo Pascal) source code vond ik ook nog terug, maar veel verschilt die niet van de zojuist gemaakte javascript versie. Kleine snippet:

begin
  Clrscr;
  Textcolor(14);
  Randomize;
  Writeln('MoRoN CoNVeRTiNG V2.4');
  Writeln('Copyright (c) 1994, 1996. Written by Melle Koning.');

Veel plezier met Moron Converting 🙂