Tag: bbs

  • MoRoN CoNVeRTiNG

    A tool from the past, now available on the web. See https://www.mellekoning.nl/files/MoRoNConvertingWeb.html Handig voor als je op Twitter gebruik wil maken van willekeurig hoofdlettergebruik! Je tikt gewoon “Zeespiegelstijging”, gaat naar de pagina en zet de tekst even om. HaNDiG! Geschiedenis van MoRoN MoRoN CoNVeRTiNG bestaat eigenlijk al heel lang, zelfs nog voordat Twitter bestond. Wat…