Author: admin

  • MoRoN CoNVeRTiNG

    A tool from the past, now available on the web. See https://www.mellekoning.nl/files/MoRoNConvertingWeb.html Handig voor als je op Twitter gebruik wil maken van willekeurig hoofdlettergebruik! Je tikt gewoon “Zeespiegelstijging”, gaat naar de pagina en zet de tekst even om. HaNDiG! Geschiedenis van MoRoN MoRoN CoNVeRTiNG bestaat eigenlijk al heel lang, zelfs nog voordat Twitter bestond. Wat…

  • plantuml test

    The above is a test of using PlantUML inside WordPress. PlantUML provides drawing UML and Class diagrams using plain text. Had to use “classic style” wordpress blocks as apparently writing plain text inside the new featured WordPress blocks is not rendered properly, unfortunately. But anyway, this is good to keep as an example. The actual…