Sollicitatie, discriminatie?

Volgens onze overheid hebben we in Nederland een probleem met sollicitaties.

Discriminatie op grond van geslacht, ras of leeftijd bij werving en selectie is bij wet verboden. Het is volgens de overheid echter algemeen bekend dat deze wet vaak niet wordt nageleefd. Zo zouden vrouwen onder de veertig worden geweerd, omdat ze wellicht een kinderwens hebben; ouderen (boven de veertig) worden geweerd omdat ze te duur en/of te weinig flexibel zouden zijn, of omdat ze een kennisachterstand zouden hebben. Sollicitanten van allochtone afkomst worden veelal simpelweg geweerd vanwege hun etnische achtergrond.

Als middel ter bestrijding van discriminatie bij werving en selectie is het anoniem solliciteren het afgelopen jaar herhaaldelijk in het nieuws geweest. In De Volkskrant van 3 oktober jongstleden staat bijvoorbeeld dat anoniem solliciteren bij een Parijs automatiseringsbedrijf een succes is.

Anderzijds is er ook veel kritiek op deze wijze van solliciteren. De meeste werving- en selectiebureaus verwachten dat het weglaten van afkomst, leeftijd of sekse bij sollicitaties alleen maar meer werk oplevert. Het is dus nog maar de vraag of anoniem solliciteren wel de oplossing is voor het probleem van discriminatie bij werving en selectie.

Volgens mij is dit een typisch voorbeeld van reparatieve wetgeving van de overheid. De overheid denkt een wet in te moeten voeren voor een niet bestaand probleem.

U vraagt: hoezo bestaat het probleem niet?

Welnu:

Ik zat vandaag tijdens de lunch mijn boterhammetjes op te eten met welgeteld drie mensen uit India aan de lunchtafel. En we zaten met zijn vieren aan tafel.

Gelukkig zijn ze er. We komen hier nu eenmaal mensen tekort die het in zich hebben om op niveau 8 uur per dag achter de computer te programmeren en mee te denken.
Verder zijn ze trouwens wel erg gezellig ook.

Mijn punt is: dit alles heeft NIETS met discriminatie te maken. Het heeft ALLES te maken met kennisachterstand.

Als mensen van 40 niet worden aangenomen of als vrouwen niet worden aangenomen, is dat gewoon omdat ze niet de juiste kwalificatie voor de baan hebben.

En dat hebben mijn collega's uit India nu eenmaal wel. Die worden niet aangenomen omdat het autochtone hollandse jongens zijn maar gewoon omdat ze de kwaliteiten hebben die vereist zijn voor de baan.

De overheid zou zich moeten realiseren dat dit soort reparatieve zogenaamd goedbedoelde anti-discriminatie-wetgeving geen enkele zin heeft. "Anoniem solliciteren" zal niets uitrichten. Omdat we niet kijken naar de naam op het CV. Omdat er gekeken wordt naar kwalificaties. De spotjes op televisie waarbij een allochtoon alleen zijn naam veranderd naar een 'autochtone naam' zijn daarom ook suggestief en onwaar.

Het beste wat de politiek kan doen, is ervoor zorgen dat het onderwijs de handvaten krijgt om onze eigen bevolking op te leiden voor de banen waarvoor werkgevers vacatures hebben.

Beter onderwijs dus. En allochtone medelanders zullen zich, net als autochtonen, zelf moeten bewijzen. Er is werk zat. Het maakt niet uit of je Jan of Achmed heet. Je moet gewoon de juiste kennis hebben voor de vacature.